Wiele header afbeelding

Enneagram

Enneagram_plaatje1Het enneagram is een eeuwenoud systeem om zelfkennis te verkrijgen. Het gaat uit van 9 persoonlijkheidstypen (egotypen). Bij iedereen overheerst één type. Dat type is ontstaan vanuit een bepaalde gevoeligheid of aanleg die we bij geboorte hebben meegekregen gecombineerd met de ervaringen in onze jeugd. Een en ander leidt tot vaste patronen die we in ons latere leven steeds blijven herhalen.

Met het enneagram krijgen we inzicht in de onderliggende motieven van ons gedrag, hoe we kijken naar de wereld om ons heen, en hoe we alles interpreteren vanuit ons eigen gezichtspunt, ons enneatype. Maar vooral geeft het enneagram ons aan hoe we losser kunnen komen van ons ego en meer onszelf kunnen worden. Met andere woorden, hoe we meer kunnen leven in het hier & nu.

Ik kan met u een typeinterview houden als u (meer) helderheid wilt krijgen over u zelf, uw valkuilen en voorkeurgedrag en vooral over het pad dat u kunt volgen naar groei. Uiteindelijk bepaalt u zelf welk type u heeft. Het gaat om die vragen en omschrijvingen die u het meeste raken, en waarvan u intuïtief aanvoelt dat ze op u van toepassing zijn, al kan dat nog zo confronterend zijn.

De afbeelding is van Sandra Renshaw (www.purplewren.com).