Wiele header afbeelding

energetische therapie

Energetische therapie wordt ook wel magnetiseren genoemd.
Energetische therapie gaat ervan uit dat lichaam, ziel en geest met elkaar verbonden zijn
en elkaar onderling beïnvloeden.
Emoties en gedachten beïnvloeden onze lichamelijke gesteldheid.
En als we ziek zijn, heeft dat ook weer invloed op onze emoties en gedachten.
We zijn als mensen een bijzonder samenstel van allerlei invloeden,
op een manier die we in onze materialistische en rationele tijd nauwelijks meer kunnen begrijpen.

Een energetisch-therapeutische behandeling richt zich op het wegnemen van spanningen en blokkades,
zodat de energetische balans in het lichaam wordt hersteld.

Energetisch-therapeutische behandelingen zijn niet bedoeld als vervanging voor de reguliere geneeskunde.
Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, neemt u dan contact op met uw huisarts !